Głównym założeniem moich działań doradczych jest wspomaganie klientów w osiąganiu ich celów biznesowych.  

 W ramach konsultacji korzystam z wieloletnich doświadczeń i dużej ilości projektów rozwojowych w branży ubezpieczeniowej, w których brałem udział.

 Często występuję w roli osoby „odbierającej nadzieję”, mając na celu przede wszystkim efektywność działań i osiąganie założonych wyników.

 Jestem zwolennikiem upraszczania systemów i sposobów działania na rzecz ich praktyczności.

Przykładowe obszary konsultacji i doradztwa biznesowego

Firmy ubezpieczeniowe
 • Ścieżki sprzedaży nowych produktów.
 • Organizacja pracy Call Center.
 • Standardy współpracy z pośrednikami.
 • Standardy rekrutacji i wdrażania nowego agenta/przedstawiciela.
 • Train The Trainer - wzmocnienie kompetencji zespołu szkoleń.
 • Coaching dla kadry menadżerskiej.
Multiagencje
 • Opracowanie konkurencyjnych standardów obsługi klienta.
 • Zwiększanie zyskowności multiagencji  poprzez profesjonalny x-selling i up-selling.
 • Tworzenie kampanii sprzedażowych.
 • Ustalenie sposobów i standardów wdrażania nowych pracowników/współpracowników.
 • Profesjonalizacja procesu rekrutacji i selekcji nowych pracowników.
Firmy z innych branż wdrażające sprzedaż ubezpieczeń
 • Przygotowanie profesjonalnego biznesplanu sprzedaży ubezpieczeń z wykorzystaniem zasobów firmy.
 • Pomoc w doborze kompleksowej oferty ubezpieczeniowej.
 • Przygotowanie ścieżek sprzedaży i narzędzi analizy wyników pracy.
 • Właściwy dobór i przygotowanie pracowników do nowej roli sprzedażowej.
 • Okresowy monitoring działań i pomoc w usprawnieniu procesów sprzedażowych.