W ramach mojej oferty nie stosuję gotowych rozwiązań i szablonowych szkoleń. Każde szkolenie przygotowuję indywidualnie dla klienta. Szkolenie na zamówienie realizuję w oparciu o poniższą procedurę.

I. Temat i cel szkolenia określony przez zamawiającego
Procedura:

  Rozmowa wstępna z osobą zamawiającą szkolenie.

 Określenie celów i kryteriów skuteczności szkolenia.

 Przygotowanie oferty programowej.

  Ustalenie terminów i podpisanie umowy.

 Przygotowanie zadania przedszkoleniowego dla uczestników.

 Szkolenie i ustalenie zadań poszkoleniowych.

 Konsultacje po szkoleniu.

II. Szkolenie w oparciu o diagnozę potrzeb firmy
Procedura:

 Rozmowa wstępna z osobą zamawiającą szkolenie dotycząca potrzeb firmy.

 Zebranie informacji poprzez wywiady  z przyszłymi uczestnikami szkolenia, ich przełożonymi i podwładnymi.

 Analiza danych,  opracowanie diagnozy i opracowanie programu szkoleniowego.

 Ustalenie kryteriów określających skuteczność szkolenia.

 Ustalenie terminów i podpisanie umowy.

 Przygotowanie zadania przedszkoleniowego dla uczestników.

 Szkolenie i ustalenie zadań poszkoleniowych.

 Konsultacje po szkoleniu.

Przykłady projektów szkoleniowych

Przykładowe projekty sprzedażowe

  Personalny System Poszukiwania Klientów - sposób na pełny kalendarz spotkań z nowymi klientami

 Efektywne Spotkanie z Klientem - model rozmowy z klientem dający maksymalną skuteczność sprzedażową 

 Lider Sprzedaży - metody pracy z majętnymi klientami i przedsiębiorcami

 Wzmocnij Swój Potencjał - Tworzenie systemu wewnętrznej motywacji dającego energię do realizacji swojego planu rozwoju zawodowego

Przykładowe projekty dla menadżerów

  Tworzenie Zespołu Marzeń - system aktywnego poszukiwania kandydatów i prowadzenia skutecznych rozmów rekrutacyjnych

  Kreowanie Liderów w Sprzedaży - model wdrażania z sukcesem nowego agenta

  Powrót na Właściwe Tory - metody aktywizacji doświadczonych agentów

  Multiagencja na Szóstkę - skuteczna standaryzacja działań pracowników multiagencji