W ramach mojej oferty nie stosuję gotowych rozwiązań i szablonowych szkoleń. Każde szkolenie przygotowuję indywidualnie dla klienta. Szkolenie na zamówienie realizuję w oparciu o poniższą procedurę.

I. Temat i cel szkolenia określony przez zamawiającego
Procedura:

  Rozmowa wstępna z osobą zamawiającą szkolenie.

 Określenie celów i kryteriów skuteczności szkolenia.

 Przygotowanie oferty programowej.

  Ustalenie terminów i podpisanie umowy.

♦  Przygotowanie zadania przedszkoleniowego dla uczestników.

♦  Szkolenie i ustalenie zadań poszkoleniowych.

♦  Konsultacje po szkoleniu.

II. Szkolenie w oparciu o diagnozę potrzeb firmy
Procedura:

 Rozmowa wstępna z osobą zamawiającą szkolenie dotycząca potrzeb firmy.

 Zebranie informacji poprzez wywiady  z przyszłymi uczestnikami szkolenia, ich przełożonymi i podwładnymi.

 Analiza danych,  opracowanie diagnozy i opracowanie programu szkoleniowego.

 Ustalenie kryteriów określających skuteczność szkolenia.

 Ustalenie terminów i podpisanie umowy.

 Przygotowanie zadania przedszkoleniowego dla uczestników.

 Szkolenie i ustalenie zadań poszkoleniowych.

 Konsultacje po szkoleniu.